Dist Photo 1

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

นักศึกษาที่ชำระค่ารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในระบบบริการการศึกษา ESS เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 1 วัน ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตนเอง หากนักศึกษาไม่มีชื่อสามารถสอบถามงานทะเบียนและประมวลผล โทร. 086-4584365 , 043-602053 (นักศึกษามีรายชื่อแล้ว การรายงานตัวเป็นอันสมบูรณ์) มหาวิทยาลัยฯ จะเปิดภาคเรียน 1/2567 วันที่ 24 มิถุนายน 2567

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว คลิกที่นี่

ดำเนินการในระบบบริการการศึกษา ESS ดังนี้

1 สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (ดำเนินการได้เลย)

2 ลงทะเบียนเรียน (รอประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ)

3 ชำระเงินค่าทะเบียนเรียน (รอประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ)